اثر دما و pH بر رشد میسلیوم قارچ‌های مایکاگون و ورتیسیلیوم

بیماری حباب تر و حباب خشک که به‌وسیله قارچ­ های انگلی مایکاگون Mycogone perniciosa و ورتیسیلیوم Verticillium fungicola ایجاد می‌شوند، بیماری‌های مرتبط با کشت قارچ دکمه‌ای هستند. نشانه هایی که توسط بیماری مایکگون و ورتیسیلیوم ایجاد می شود به هم شبیه است و ممکن است تشخیص این دو بیماری را از همدیگر مشکل کند.

مقدمه

در این پژوهش اثر دما و pH بر رشد میسیلسوم های قارچ های ورتیسیلیوم و مایکگون در سالن های پرورش قارچ در لهستان و کشورهای خارجی بررسی می شود. این دو بیماری در بسیاری از نقاط جهان رخ می‌دهند و تلفات ناشی از آن‌ها که در کشت قارچ دکمه‌ای ایجاد می‌شود، به‌طور قابل‌ توجهی متفاوت است.

مایکاگون

مایکاگون

ورتیسیلیوم

ورتیسیلیوم

 در لهستان هر دو بیماری به‌ویژه در مزارع کوچک کشت قارچ اغلب به‌کرات رخ می‌دهد. بیماری، عمدتاً به علت شرایط بهداشتی نامناسب، رخ می‌دهد. توسعه این دو بیماری، سرعت واگیر و گسترش آن‌ها تا حد قابل‌توجهی به شرایط حاکم در مزارع پرورش بستگی دارد. در میان سایر شرایط، دما و pH نیز وجود دارد.

در این پروژه، تأثیر دمای تلقیح و pH محیط کشت آگار بر رشد میسلیوم های چندین گونه از قارچ‌های مایکگون و ورتیسیلیوم در مزارع کشت قارچ دکمه‌ای بررسی شد. ۱۰ زیرگونه قارچ مایکگون و ۱۰ زیرگونه قارچ ورتیسیلیوم، به کار برده شد. رشد میسلیوم زیرگونه‌های فوق‌ الذکر، روی محیط کشت آگار (PDA (Merck که با عصاره ریسه‌های قارچ، غنی‌شده بود در محدوده دمایی ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و pH از ۵/۵ تا ۷/۵، مطالعه شد.

گونه‌های موردبررسی از مزارع واقع در نقاط مختلف لهستان به دست آمدند به‌ جز دو نوع ورتیسیلیوم با نام‌های VHL1 و VHL2 که VHL2 از کشور هلند به‌دست‌ آمده و VHI1 از کشور اسپانیا به دست آمد.

آزمایشات در پتری­ دیش‌های استریل با قطر ۹ سانتی­ متر در محیط کشت آگار با نام PDA و ۶/۶= PH که با عصاره‌ای از قارچ دکمه‌ای غنی‌سازی شده بود، انجام شد.

نتیجه گیری:

دماهای بالاتر از ۲۰ درجه سانتی­ گراد، هجوم پاتوژن­ ها به محیط کشت را شدت می‌بخشد. همچنین دو شکل از ورتیسیلیوم می­تواند در کشت قارچ دکمه‌ای رخ بدهد که به‌وسیله دمای مطلوب رشد میسلیوم، از یکدیگر تفکیک می‌شوند. در نمونه ورتیسیلیوم واریته­ ی fungicola دمای مطلوب رشد میسلیوم در محدوده ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد است درحالی‌که برای واریته­ ی aleophilum دمای مطلوب از ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد است. هر دو فرم بالا، از لحاظ مورفولوژیکی خیلی شبیه هستند و تفاوت بین آن‌ها، در درجه اول، فیزیولوژیکی است.

ورتیسیلیوم

ورتیسیلیوم در حالت پیشرفته

مایکاگون

مایکاگون در حالت پیشرفته

مطالعاتی بر روی مورفولوژی گونه های مختلف مایکگون انجام شد و نتیجه گرفته شد؛ دمای ۲۵درجه سانتی گراد دمای اپتیمال برای توسعه آن ها می باشد. همچنین گروه دیگری از محققان یافتند که دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، دمای اپتیمال برای رشد میسلیوم قارچ مایکگون می باشد و دمای ۳۰ درجه سانتی گراد، توسعه میسلیوم همه گونه های مورد بررسی مایکگون را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

به نظر می رسد که در صورت وقوع هر دو بیماری بررسی شده درون کشت، توسعه آن ها می تواند به وسیله کاهش دما تا ۱۵درجه سانتی گراد یا کمتر، کنترل شود. برخی از محققین گزارش کردند که کاهش دما از ۲۰ درجه سانتی گراد به ۱۴ درجه سانتی گراد، توسعه ورتیسیلیوم را کاهش می دهد. از طرف دیگر، گروهی دیگر  در فرانسه، گزارش کردند که در وضعیت کشت قارچ در بونکرهای (انبارهای بزرگ) زیر زمینی، که دما در آنجا به ۱۵ درجه سانتی گراد می رسد، بیماری های مایکگون و ورتیسیلیوم، به مراتب بسیار کمتر از کشت مرسوم در دمای ۱۶ تا ۱۹ درجه سانتی گراد رخ می دهد.

جوانه زنی اسپورهای ورتیسیلیوم (V. fungicola) در محدود مقادیر pH از ۵ تا ۵/۵، بهترین بود. علاوه بر این، همچنین محققان دریافتند که در مقدار پی اچ ۵ تا ۵/۵، ریسه های سبز شده، با بزرگترین طول، مشخص گردید،که این نتیجه با نتایجی که ما بدست آوردیم اختلاف دارد و نتیجه گیری نهایی را مشکل می کند ولی در مورد مایکگون همه ی محققین به نتایج مشابهی رسیدیم.

 به طور کلی در بیشتر نمونه های مورد بررسی، صرف نظر از گونه و جدایه مورد بررسی، میسلیوم در pH برابر ۵/۵ بهترین توسعه را داشت. در محدوده باقیمانده از مقدار pH محیط کشت، همه میسلیوم ها با سرعت مشابه توسعه یافتند.

 در پژوهش دیگری که توسط محققین دیگری انجام گردید، مشاهده شد که pH اپتیمال برای توسعه میسلیوم مایکگون  M. perniciosa، در محدوده ۵ تا ۵/۶ است.

بهترین PH رشد مایکاگون

سخن آخر …

  1. دمای تلقیح، رشد میسلیوم های مورد بررسی از پاتوژن های مایکگون و ورتیسیلیوم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  2. مطلوب‌ترین دما برای توسعه میسلیوم هر دو پاتوژن، ۲۵ درجه سانتی‌گراد بود درحالی‌ که دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد، بیش‌ از حد رشدشان را کنترل می‌کرد.
  3. جدایه VHI1 از پاتوژن ورتیسیلیوم fungicola، بیشترین مقاومت را به دمای تلقیح ۳۰ درجه سانتی گراد نشان داد.
  4. در محدوده مورد بررسی از pH محیط کشت، pHبرابر ۵/۵، مطلوبترین pH برای توسعه میسلیوم های مورد بررسی از پاتوژن مایکگون perniciosa و محدود کننده ترین pH برای رشد ورتیسیلیوم V. fungicola شناخته شد.

 

 

منبع: دیتا قارچ

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن