شرایط محیطی لازم در پرورش قارچ دکمه ای چیست؟ قسمت اول

در طول دوره تشکیل اندام باردهی باید به شرایط محیطی توجه بیشتری شود زیرا فاکتورهای محیطی که شامل دما، غلظت دی اکسید کربن و رطوبت نسبی می باشد همراه با میزان مشخص و مناسب جریان هوا دارای تأثیر بسیار زیادی بر روی تشکیل میوه می باشند.

پرورش دهنده نیز فقط می تواند تعداد قارچ ها و نحوه پراکنش و منتشر شدن آن ها را کنترل نماید و این در صورتی است که میزان رشد در بستر مناسب و خوب باشد. در صورتی که تشکیل میوه ها زیر سطح خاک پوششی صورت پذیرد میزان تشکیل پرورش دهندگان کمتر خواهد بود زیرا بررسی دهیدراته شدن و تنظیم شرایط محیطی سخت تر می گردد.

 

پرورش قارچ دکمه ای

 

دما

پس از سرد کردن ممکن است دمای کمپوست بیش از حد پایین بیاید که برای جلوگیری از این کار باید دمای هوا را افزایش داده و میزان جریان هوا را کاهش داد. برای تشکیل میوه بصورت مناسب باید میزان تفاوت بین دمای کمپوست و دمای هوا حدود ۲-۱/۵ درجه سانتی گراد باشد بدین صورت که مثلاً دمای هوا ۱۸ و دمای کمپوست ۲۰ درجه سانتی گراد باشد. این تفاوت تا حدی بسته به روش سرد کردن می باشد.

 

در صورت کند بودن فرآیند سرمادهی معمولاً میسیلیوم زمان بیشتری به رشد رویشی ادامه می دهد و این موضوع در واقع نشان دهنده آن است که میزان تفاوت دما بین دو بخش مذکور بیش از حد معمول است.

دمای کمپوست در صورت سرمادهی سریع و شدید به یکباره کاهش می یابد و در نتیجه بین دمای هوا و دمای کمپوست اختلاف کمی ایجاد می شود. وجود پلاستیک زیر بسترها سبب بیشتر بودن فعالیت می گردد.

دماسنج

دی اکسید کربن

میزان غلظت دی اکسید کربن در سالن در صورت تنظیم میزان ورود هوای تازه باید در حدود ۰/۲ – ۰/۰۶% در نظر گرفته شود که با تنظیم میزان دی اکسید کربن در این مقدار حداقل میزان هوای تازه وارد سالن خواهد شد. میزان حقیقی و دقیق دی اکسیدکربن با توجه به وضعیت و شرایط محیطی در بیرون از سالن تنظیم می شود. میزان دی اکسید کربن در زمستان باید بیشتر از میزان دی اکسید کربن در بهار و پاییز باشد. فعالیت کمپوست، نوع دستگاه تنظیم کننده هوا و نوع نژاد نیز نقش مهمی در تعیین میزان دی اکسید کربن و تنظیم آن دارد.

 

دی اکسید کربن سالن پرورش قارچ

 

جریان هوا

میزان جریان هوا در طول دوران باردهی باید بسیار کم باشد اما باید توجه داشت که میزان تهویه باید به صورتی باشد که تهویه کافی جهت تبخیر و خروج دی اکسید کربن اضافی صورت گیرد.

 

 

جریان هوا در سالن پرورش قارچ

 

درصورتی که میزان جریان هوا بیش از حد کم باشد، غلظت دی اکسید کربن و رطوبت نسبی افزایش می یابد که میزان افزایش این دو فاکتور در قسمت نزدیک بستر و محل تشکیل کلاهک ها بیشتر است و تفاوت بین دمای کمپوست و دمای هوا زیاد خواهد شد.

 

جریان هوا در صورت شدید بودن، سبب دهیدراته شدن خاک پوششی و کاهش فعالیت کمپوست می گردد. علاوه بر این افزایش جریان هوا سبب افزایش تبخیر و گرما می شود و برای تبخیر شدن نیز نیاز به گرماست که این گرما از کمپوست گرفته می شود و درنتیجه اختلاف دمای بین کمپوست و هوا کمتر می شود.

 

قارچ های تازه تشکیل شده، بسیار حساس اند و به همین دلیل کنترل دمای سالن پرورش، اهمیت بالایی دارد. برای تبادل هوا و کاهش مناسب غلظت دی اکسید کربن، استفاده از ۵ متر مکعب از هوای تازه به ازای هر متر مربع سطح پرورش در هر ساعت، کافی است.

رطوبت نسبی

برای حفظ رطوبت در بالای ۹۰% نیز می توان هوا را مرطوب کرد یا با ایجاد رطوبت نسبی مورد نظر را تایین نمود. خیس کردن کف و دیوار های سالن به طور منظم سبب ایجاد رطوبت و نیز سرما می شود. پایین بودن بیش از حد رطوبت نسبی همراه با جریان زیاد هوا سبب کاهش فعالیت کمپوست و دهیدراته شدن (کاهش آب و رطوبت) می گردد.

 

رطوبت نسبی سالن پرورش قارچ دکمه ای

ماکرو کلیما و میکروکلیما

نکته مهم برای کنترل مناسب و کافی شرایط محیطی این است که بتوان بین میکرو و ماکروکلیما تفاوت تفاوت قائل شد.

میکروکلیما در واقع فضای نزدیک به توده کمپوست و ته سنجاقی و کلاهک ها را شامل می شود.

 

میکروکلیما در سالن پرورش قارچ

ماکروکلیما در واقع بقیه فضای سالن پرورش را شامل می شود.

 

ماکروکلایمت در پرورش قارچ دکمه ای

پرورش دهندگان قارچ معمولاً شرایط ماکروکلیما را تنظیم می نمایند که بوسیله ی اندازه گیری فاکتور های محیطی در قسمت بالایی بستر یا راهروها تعیین می شود اما باید توجه داشت که میکروکلیما مهمتر است زیرا این بخش بیشتر در ارتباط با محصول می باشد. علاوه بر این در این قسمت جریان هوا کمتر بوده و هوای تبادل شده نیز کمتر می باشد و این یک مزیت دارد این قسمت کمتر تحت تاثیر تغییرات شدید دمایی قرار می گیرد.

در صورتی که جریان هوا کمتر شود، تفاوت بین میکرو و ماکروکلیما بیشتر می شود. یک تکه کلوخه خاک پوششی می تواند به نحو بهتری از میوه قارچ محافظت کند. میکروکلیما در این حالت تا حد زیادی از قارچ ها حفاظت می کند زیرا ایجاد تغییرات در ماکروکلیما تاثیر چندان زیادی بر روی میکروکلیما ندارد. تفاوت بین ماکرو و میکروکلیما در سطوح خاک پوششی با بافت بیشتر ریزتر است.

برای حفظ شرایط محیطی مورد نیاز در اطراف قارچ ها باید میزان رطوبت نسبی ، ی اکسید کربن و جریان هوا بیشتر گردد زیرا در شرایطی که جریان هوا کمتر باشد ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

تعداد کلاهک های تشکیل شده و نیز عمق تشکیل میوه ها در طی مرحله سرمادهی مشخص می شود و در صورتی که خاک پوششی دارای ساختار درشت تر و زبرتری باشد کلاهک ها در قسمتی که شرایط مناسب برای رشد آنها وجود داشته باشند ایجاد خواهند شد.

قارچ ها در ابتدای باردهی در قسمت بالای خاک پوششی تشکیل می شوند زیرا تاثیر میکروکلیما در این مرحله بیشترین مقدار است. در صورتی که خاک پوششی قطر بیشتری داشته باشد، تفاوت بین محیط رشد و میکرو کلیما برای مدت بیشتری است که این امر سبب تشکیل دیرتر کلاهک ها می گردد و در این حالت کلاهک ها به تناوب ایجاد  می شوند که این امر سبب طولانی تر شدن دوره فلاش می شود.

در صورتی که سطح رویی خاک پوششی صاف بوده و دارای ذرات بسیار ریز باشد تاثیر میکروکلیما بر روی اندام باردهی قارچ بسیار کمتر بوده و در نتیجه ی تاثیر مستقیم ماکروکلیما بیشتر می شود و در صورت همراه شدن این شرایط با سرمادهی سریع، ته سنجاقی شدن قارچ ها به صورت همزمان و یکنواخت شده و در نتیجه فلاش اول به صورت یکنواخت و یکسان خواهد بود.

آب پاشی

قارچ های ته سنجاقی شکل تازه تشکیل شده نسبت به وجود آب بسیار حساس هستند و میزان این حساسیت در مورد نژادهایی که باردهی کندی دارند بیشتر است لذا در طی دوره تشکیل اندام باردهی نباید هیچ گونه آبیاری (آب پاشی) صورت گیرد.

 

 

آبیاری قارچ دکمه ای

 

در بعضی موارد آب پاشی نیاز است که که این موارد عبارتند از :

– پس از سرمادهی، هنوز میسیلیوم ها دارای رشد رویشی هستند، در این حالت آب پاشی می تواند سبب توقف کامل ریسه دوانی شود و میزان آب به اندازه ۰/۵ لیتر در متر مربع می باشد.

– در صورتی که سرد کردن سبب کم آبی بیش از حد سطح بالایی خاک پوششی شود.

– در صورتی که تشکیل ته سنجاقی ها بیش از حد معمول صورت گیرد، با آبیاری می توان مقدار تشکیل قارچ هایی را که در فلاش اول قرار است ایجاد شوند کاهش داد. اثر ایجاد شده نیز تا حد زیادی به میزان جریان هوا و دیگر عوامل دارد.

 

منبع: دیتاقارچ

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫25 نظرها

  1. سلام مهندس عزیز و قدرتمند
   خوشحالم که با سایت شما اشنا شدم
   بنده علی محمد رستاد هستم از شهر زیبای ساری
   اولین سالن پرورش قارچ صدفی رو استارت زدم و دنبال انسانهای باتجربه در این صنعت میگردم که به من راهنمایی بدن
   خوشحال میشم بتونم از تجربیات شما استفاده کنم

   1. دوست عزیز سلام
    خواهش می کنم
    تمرکز ما در زمینه قارچ دکمه ای و گانودرماست
    به خاطر اینکه قارچ صدفی به خاطر سه موضوع بحث فروش و برداشت و آلودگی در کشورما بازار پسندی چندانی ندارد را ما کار نمی کنیم با این وجود اگر کمکی از دست ما برآمد دریغ نمی کنیم.

 1. سلام و خسته نباشید .
  تو یکی از روستاهای لواسان از توابع تهران قصد پرورش قارچ دارم .اول از همه دوست مایلم بدونم ویژگی یه سالن خوب چه چیزایی هست .میشه راهنمایی کنید ،تا قبل از هر اقدامی مکان مناسب انتخاب کنم .ممنون میشم کمکم کنید .با تشکر کوشکستانی

 2. با سلام‌، دانشجوی دانشگاه تهران هستم و در زمینه مشکلات گلخانه ها و سالنهای پرورش قارچ و همچنین مزیت راه اندازی این کسب و کار و دغدغه های جدی کارآفرینان و یا صاحبان گلخانه ها و محیط های پرورش قارچ، باید تحقیق کنم. البته مصاحبه های ما باید حضوری انجام بشود اما شهرستانها رو میتونیم تلفنی مصاحبه کنیم.میتونم تماس بگیرم و دقایقی از تجربیات ارزشمند شما بهره مند شویم؟

 3. سلام .من در تاریخ ۹ تیر ۹۸ شوک دهی رو شروع کردم اما هنوز پین هد ها ظاهر نشدن .احتمالش هست که اصلا مین هد ظاهر نشه ومای سالن ۱۷ و دمای کمپوست ۱۸ رطوبت هم ۹۷

  1. سلام
   اگر خاک خوب سفید کرده باشد، با توجه به اینکه شرایط محیطی شما برای پین دهی خوب هست، ولی میزان co2 را هم بررسی کنید که چه میزان است. میزان co2 را هم کم کنید تا پین ها تشکیل شود.
   اگر دما، رطوبت و co2 تنظیم باشد، پین ها تشکیل می شود.

 4. سلام اگه امکانش هست یک پست قرار بدین و شرایط میخیط پرورش رو در تمام مراحل پرورش بصورت مجزا و کامل توضیح بدهید (میزان دما، رطوبت، نور و دی اکسید کربن در تمام مراحل و مجزا)

 5. با عرض سلام و احترام
  امکانش هست نحوه ی تنظیم هواساز و رطوبت و دی اکسید کربن برای پرورش قارچ بفرمائید.

  1. سلام
   سوالی که پرسیدید خیلی جامع هست و در هر مرحله تنظیم رطوبت و co2 متفاوت می باشد، داخل بسته آموزشی صفر تا صد پرورش قارچ دکمه ای، نحوه تنظیم کردن کانال های هواساز، میزان رطوبت و co2 در هر مرحله توضیح داده شده است.

   موفق باشید.

 6. با سلام می خواستم بدونم نیاز آبی برای پرورش قارچ گلخانه ای برای یک هکتار چقدر است

  1. سلام
   برای پرورش قارچ باید سالن احداث شود، در ایران پرورش قارچ گلخانه ای هنوز مرسوم نشده است؛ نیاز آبی قارچ را نمی توان بر اساس هکتار تخمین زد زیرا قارچ یک گیاه زراعی و یا گلخانه ای نیست ولی به طور میانگین می توان گفت شما برای هر کیلوگرم در مترمربع محصولی (قارچ) که بدست می آورید؛ حدود ۲ لیتر آب مصرف می کنید.
   موفق باشید.

 7. سلام و ممنون بابت مطالب مفیدی که ارائه می‌دهیم.بنده دو سوال داشتم که اگر لطف کنید پاسخ بدین ممنون میشم.اول اینکه در ۱۴ روز اول که روی بستر روزنامه یا کیسه پوشانده شده آبیاری باید به چه میزان در روز انجام بشه تا ریسه دوانی خوب انجام بشه و دوم اینکه چه مشاهداتی از خاک پوششی نشان دهنده زمان انجام رافلینگ است؟
  متشکرم

  1. سلام دوست عزیز
   آبیاری بستر مخصوصا روزنامه در دوره اسپان ران باید در حدی باشد که اولا اب وارد کمپوست نشود و ثانیا روزنامه ها همیشه مرطوب باشد.
   معمولا پنج تا شش روئز بعد از خاکدهی که ریسه حدود ۴۰ درصد سطح بستر را پوشاندند شما می توانید رافلینگ کنید البته شما یک انتخاب دیگر هم دارید و آن ککینگ است دکه روز خاکدهی یا (معمولا ) یک روز بعد از خاکدهی ککینگ انجام می شود در مور د هر کدام از این موارد و مزایا و معایب هر کدام همراه با عکس و فیلم های عملی به طور کامل در دوره جامع آموزش عملی داده می شود که پیشنهاد می کنیم توضیحات بیشتر را از لینک زیر ببینید.دوره جامع عملی پرورش قارچ دکمه ای

 8. سلام در زیر زمینی که بخشی خانه و بخشی به حالت انبار هست امکانش پرورش قارچ دکمه ای هست؟ تقریبا انباری چهل متر هست ، و اگه میشه لطفا بگید چقدر هزینه برمیداره؟

  1. سلام
   بله می توانید پرورش بدهید برای تخمین میزان هزینه باید، نقشه های قفسه بندی و … در سالن شما (با توجه به ابعاد سالن شما) انجام شود و تخمین هزینه زده شود.
   موفق باشید.

 9. سلام.قارچ صدفی پرورش دادم روز دوم شوک دهی نوری و ابدهی انتهای قارچ ریسه هایی مشاهده شده که حالت نخ مانند دارن و ازش بخار خارج میشه.دلیلش چیه؟

 10. سلام.
  دلیل اینکه در شهرک های صنعتی مجوز احداث سالن پرورش قارچ به لحاظ زیست محیطی نمیدن چیه؟؟
  ممنوم🙏🏽

  1. سلام
   شرکت هایی هستند که در واحدهای صنعتی هم در حال فعالیت هستند ولی در شهرک های صنعتی، تعاریف خاصی برای شهرک دارند که شرکتهای مشخصی در آنها می توانند فعال باشند.
   در کل پرورش قارچ از نظر زیست محیطی در شهرک های صنعتی مشکلی ایجاد نمی کند مگر اینکه شهرک صنایع غذایی باشد که بدلیل وجود حشرات و سایر آفات ممکن است محدودیت داشته باشند.
   موفق باشید.

 11. سلام وقت شما بخیر استاد ببخشید ما توی مرحله برداشت سوم هستیم مه پاش مون هم خراب شده چجوری رطوبت رو کنترل کنیم؟
  با آبیاری؟

  1. سلام
   آبیاری بیش از حد اصلا صحیح نیست زیرا شیوع لکه باکتری را بیشتر می کنید، می توانید با پاشیدن آب به دیوارها و شستشوی کف سالن، تا حدودی رطوبت را تامین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن