پرسش های متداول

آموزش پرورش قارچ 

۱- دانلود رایگان فیلم آموزش پرورش قارچ دکمه ای

۲-روش های کشت قارچ دکمه ای 

۳- بذر قارچ دکمه ای 

۴-شرایط محیطی قارچ+ pdf

۵- دمای مناسب برای پرورش قارچ دکمه ای

۶- چگونه در سالن های پرورش قارچ، مصرف انرژی را کاهش دهیم؟

۷- کنترل co2 در سالن پرورش قارچ 

۸- گردش هوا در سالن پرورش قارچ 

۹- ورود کمپوست به سالن پرورش قارچ 

۱۰- مرحله اسپان ران در قارچ دکمه ای

۱۱- مراحل پرورش قارچ دکمه ای 

۱۲- پین دهی قارچ دکمه ای 

۱۳- فراوری قارچ دکمه ای 

۱۴- چگونه قارچ خود را بفروشیم؟

۱۵- خصوصیات خاک پوششی قارچ دکمه ای

۱۶- بافت خاک پوششی چگونه باشد؟

۱۷- نکات مهم در پرورش قارچ دکمه ای 

۱۸- خواص قارچ 

۱۹- فواید قارچ 

۲۰- قارچ صدفی 

۲۱- قارچ دنبلان 

راه اندازی سالن پرورش قارچ و تجهیزات

۱- احداث سالن پرورش قارچ

۲- راه اندازی سالن پرورش قارچ 

۳- قفسه بندی سالن پرورش قارچ 

۴- گرم کردن سالن پرورش قارچ 

۵- خنک کردن سالن پرورش قارچ 

۶- هواساز سالن پرورش قارچ 

۷- تهویه سالن پرورش قارچ 

۸- انواع بسته بندی قارچ 

کمپوست

۱-کمپوست قارچ چیست؟

۲- مشخصات یک کمپوست خوب چیست؟

۳- در خرید کمپوست، به چه نکاتی توجه کنیم؟

۴- کمپوست سازی سنتی 

آفات و بیماری های قارچ دکمه ای

۱- نکات بهداشتی در سالن پرورش قارچ 

۲- استرومای قارچ دکمه ای چیست؟

۳- ویروس قارچ دکمه ای

۴- نماتد قارچ دکمه ای

۵- کنه قارچ 

۶- مبارزه با آفات و حشرات قارچ دکمه ای 

۷- ورتیسیلیوم قارچ دکمه ای

۸- مایکاگون قارچ دکمه ای

۹- بیماری های بذری قارچ دکمه ای

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن